Jaarverslag 2021

Stichting gebroeders Paul en Max Schuhmacher jaarverslagen 2021

In 2021 is de stichting gebroeders Paul en Max Schuhmacher Zandvoort voor het 9e jaar operationeel.

De opbrengsten van het door de gebroeders Schuhmacher geschonken kapitaal wordt gebruikt volgens de doelstellingen van de stichting zoals vermeld in de statuten van de stichting.

Voor uitgebreide financiële informatie wordt verwezen naar het financieel overzicht.

Aanvragen kunnen worden ingediend via de website: www.Stichtingpaulenmaxschumacher.nl.

Ook kan een ingevuld aanvraagformulier ( te downloaden van de bovengenoemde website ) ingeleverd of opgestuurd worden naar het Beatrix plantsoen 1b, 2042PW Zandvoort tav stichting Schuhmacher.

Het bestuur bestaat in 2021 uit de heer D. Moolenburgh, voorzitter; de heer B. Zonneveld, penningmeester en de heer M. Hermans, secretaris.

In 2021 werd de stichting opgenomen in het UBO-register.

Het bestuur vergaderde in 2021 agv de coronapandemie uitsluitend digitaal.  Veel besluiten worden tussendoor via de mail of na telefonisch overleg genomen opdat de aanvragen sneller afgehandeld kunnen worden.

Er werden in 2021 17 aanvragen in behandeling genomen. Deze werden volgens de statuten beoordeeld. Het overgrote deel kan gehonoreerd worden.  Ook in 2021 heeft de burgemeester geen gebruik gemaakt van zijn bijzonder recht om zelf een bedrag toe te kennen.

Ook in 2021 gaat de stichting conform de wetgeving zeer nauwgezet om met privacygevoelige informatie.  Aanvragers wordt om toestemming gevraagd en informatie wordt maximaal 6 maanden bewaard.

Het vermogen van de stichting gebroeders paul en max Schuhmacher is in 2021 op een verantwoorde en zo solide mogelijke manier belegd om zo optimaal mogelijk revenu te kunnen ontvangen.

Er zijn geen andere inkomsten verkregen uit subsidies, schenkingen of legaten.  Revenuen worden verkregen uit de beleggingen via de ABN-AMRO bank, de Rabobank certificaten en de vakantiewoningen waarvan de huur als revenu gebruikt kan worden.

Ook in 2021 werd een vakantiewoning gekocht. Dit keer gelegen op Center Parcs Limburgse Peel te America.

In 2022 is de penningmeester gedechargeerd met betrekking tot het financieel verslag van 2021.

Secretaris M. Hermans

Scroll naar top