Hulp vragen


Wie kunnen hulp krijgen? En wat voor hulp?

Deze hulp is bedoeld voor mensen op of onder bijstandsniveau met een dringend (financieel) probleem dat zij zelf niet kunnen oplossen. Denk aan bijvoorbeeld: een kapotte koelkast, bijdrage aan een sportclub voor kinderen, ziektekosten en een schoolreisje.

Ook kan een bijdrage worden gegeven aan activiteiten voor ouderen, gehandicapten en vrijwilligers.

Waar moet u dan aan voldoen?

  1. U woont in Zandvoort.
  2. Alle andere mogelijkheden om financiële hulp te krijgen ontbreken.
  3. Met de eenmalige bijdrage moet het probleem opgelost zijn.

Hoe wordt de steun verleend?

De stichting verstrekt giften in de vorm van geld of materiële zaken.

Hoe kunt u onze hulp vragen?

U kunt de aanvraag zelf of door een ander laten indienen. U moet het aanvraagformulier volledig invullen en aangeven wat u nodig hebt. Daarna beoordeelt het stichtingsbestuur uw aanvraag op korte termijn. Voor spoedeisende aanvragen kan een snelle beslissing worden genomen.

Hoe komt u aan het aanvraagformulier?

Dit kan op verschillende manieren:

Via de website, klik hier om het formulier te downloaden.

Per mail: info@stichtingpaulenmaxschuhmacher.nl

Per post:
Stichting Gebroeders Paul en Max Schuhmacher Zandvoort
Ter attentie van de secretaris,
Beatrixplantsoen 1b
2042 PW Zandvoort

RSIN 850965214

(er liggen formulieren bij verschillende instanties, bijvoorbeeld bij de gemeente, scholen en Pluspunt)

Scroll naar top